An exclusive in-person event with leading experts in the field of neuroscience, emotional intelligence, organizational behavior, leadership, and mindfulness.

The original 2-day mindfulness-based emotional intelligence training program developed at Google. Improve focus and empathy to harness your team’s full potential.


Search Inside Yourself

“Search inside yourself” เป็นหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ​ (Leadership) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligent) และการฝึกสติ (Mindfulness) โดยรับรองด้วยงานวิจัยทางด้านประสาทวิทยา (Neuroscience) ที่เกิดจาก Google และถูกนำไปใช้พัฒนาบุคลากรของบริษัทชั้นนำมาแล้วทั่วโลก


โดย Search Inside Yourself ถือกำเนิดขึ้นที่บริษัท Google ในปี 2550 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก จึงได้แพร่หลายไปยังบริษัทอื่นๆในหลายภาคธุรกิจ จนปัจจุบันมีการสอนมาแล้วทั่วโลก ปัจจุบันคุณแกงส้ม ชนากานต์ ขจรเสรี เป็นวิทยากรไทยรุ่นแรกที่ได้รับรองการสอนในประเทศไทย

หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาการจดจ่อ, จัดการความเครียด, ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถในการฟื้นคืนจิตใจหลังภาวะวิกฤติ (Resilience)

การวัดผลหลังการเรียน
พนักงานลดภาวะอารมณ์ตึงเครียดจากการทำงานลง 12% จากก่อนเข้าเรียน อยู่กับปัจจุบันเพิ่มขึ้น 25% มีความเข้มแข็งทางใจล้มแล้วลุกได้ (Resilience) เร็วขึ้น 25% และสามารถควบคุมตัวเองก่อนที่จะตอบโต้ออกไปได้ดีขึ้น 23% ทั้งเสริมประสิทธิภาพด้านการเป็นผู้นำ เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เพิ่มความผูกพันกับองค์กร (Organizational engagement) ของพนักงาน ลดอัตราการเปลี่ยนงาน (Turnover rate) รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิผลให้แก่องค์กรอีกด้วย

PARTICIPANTS WILL EXPERIENCE LASTING IMPROVEMENTS

- Increased self-awareness and self-regulation, are the first two core emotional intelligence competencies.

- Practical take-away skills: a range of mindfulness practices, journaling, and techniques for self-awareness, empathetic listening, and preparing for difficult conversations.

- Tools to communicate with insight and awareness of others’ emotions and perspectives.

สิ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 - การเพิ่มความตระหนักในตนเองและการจัดการอารมณ์ตนเอง ซึ่งเป็นความสามารถหลักด้านความฉลาดทางอารมณ์

- ทักษะการปฏิบัติในชีวิต: การฝึกสติแบบต่างๆ การจดบันทึก และเทคนิคสำหรับการตระหนักรู้ในตนเอง การฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ และการเตรียมพร้อมสำหรับการสนทนาที่ยาก

- เครื่องมือในการสื่อสารด้วยความเข้าใจ และการรับรู้ถึงอารมณ์และมุมมองของผู้อื่น 

Interested in bringing SIY to your organizations or signing up for upcoming public classes

สนใจติดต่อไปสอนที่องค์กร หรือ เข้าร่วมอบรมกับหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปติดต่อที่นี่

Message Sent!

Your message has been sent successfully, I hope to respond within 24 hours. You can also contact us through social media, links can be found below!

Review จากผู้เข้าร่วม

เคยไหม ที่รู้สึกว่า “ตัวเราเองใจลอย สับสน ไม่มีสมาธิ กังวลใจ ตัดสินใจไม่ถูก” ความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดกับเพียงใครคนหนึ่งบนโลกที่เราอยู่ แต่คนทั่วโลกก็ประสบปัญหาแบบนี้เช่นกัน

แม้กระทั่ง Google เองก็พยายาม ที่จะทำความเข้าใจ หาหนทางแก้ไขและทดลองกับพนักงานของในบริษัทของตน ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า จนทำให้รู้ว่า “เราจะรู้ตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไร” จนเกิดมาเป็นคอร์ส Search Inside Yourself เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การมีความสุขที่แท้จริง

คอร์ส Search Inside Yourself หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 6 ด้าน ได้แก่
1. Mindfulness
2. Self-awareness
3. Self-compassion
4. Empathy
5. Motivation
6. Leadership

โดยเริ่มแรก Google มุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน สำหรับ Search Inside Yourself เป็นโปรแกรมที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง 3 ศาสตร์ คือ Mindfulness, Emotional Intelligence, Neuroscience

นับว่าโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมเพราะ Trainer คอร์สนี้ หรือ คุณชนากานต์ ขจรเสรี (แกงส้ม) เป็นคนไทยคนแรกๆที่ได้ Certificateนี้เลย

อยากบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Workshop ในแต่ละ Session มาแบ่งปัน 1.Mindfulness – การฝึกสติ บทเรียนที่ได้จาก Session นี้คือ “การรู้ตัวว่าเราคิดอะไรเป็นสิ่งที่ควรฝึกอยู่เสมอ” เป็นการฝึกเพื่อให้เรารู้ตัวก่อนที่เราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจเรา ช่วยได้มาก ๆ เลย เวลาเราเจอเหตุการณ์ใหม่ๆ หรือเรื่องราวชีวิตที่ไม่คาดคิดมาก่อน เราจะมีสติ มีภูมิคุ้มกัน ควบคุมอารมณ์ และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

2.Self Awareness – ความตระหนักรู้ในตนเอง การฝึกให้เรารับรู้ความเป็นตัวเอง สมองจะเรียนรู้ และเราจะค่อย ๆ สัมผัสได้ว่า เราคิดอะไร ทำอะไร แต่นั่นมันก็ช้าเกินไป สิ่งที่ดีกว่านี้ คือ การสังเกตจากภาษากาย หมั่นจับความคิดตัวเองให้ได้ “แม้การเดินทางไกลแค่ไหน เราก็ต้องแวะ Oasis ไว้เติมพลังใจให้ไปต่อ” อย่างเช่น ตอนนี้เราทำอะไรสักอย่าง แล้วรู้สึกว่า “เริ่มเบื่อแล้วนะ” เปลี่ยนเป็นรับรู้ว่า “เรารู้ว่านะ ว่าตอนนี้เราเบื่อ” เมื่อคิดได้อย่างนี้ พฤติกรรมเราจะเปลี่ยนไป อีกอย่างการฝึกการพูดคุยกับตัวเอง (Self Talk) นั้น คำตอบที่ออกมาก็ไม่มีใครรู้ดีกว่าตัวเราหรอก ฝึกถามคำถามง่าย ๆ ตอนนี้รู้สึกยังไง อะไรที่ทำให้ฉันมีความสุข ฝึกไปเรื่อย ๆ แล้วเราจะรับมือกับอารมณ์ได้ดีมาก มีความซื่อสัตย์กับตัวเอง เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้น

3.Self Management – การจัดการความคิดของตัวเราเอง : หลายครั้งเหมือนกันนะ ที่เราคิดว่าตัวเองไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ แล้วก็เกิดการตัดสิน สมองเราก็ไม่ชอบการตัดสินเหมือนกัน หากความรู้สึกนั่นมันเป็นลบ สมองเราก็จะรู้สึกแบบนั้นจริง ๆ นะ บอกเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบเป็นการรับรู้ตัวเองจากตัวเอง แล้วจินตนาการถึงอนาคต 5 ปีข้างหน้า เพราะ “ปัจจุบันคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการสะสมของการกระทำในอดีต ส่วนอนาคตเกิดจากการวางแผนและการลงมือทำในปัจจุบัน” เราอยากเป็นแบบไหน (ตัวเราเอง ครอบครัว การงาน การเงิน) พอเราได้เห็นสิ่งที่เราเขียนไว้บ่อยๆทำให้เราจดจ่อกับเป้าหมายได้ดีมาก ไม่ว่าจะเจอสิ่งรบกวนจากที่ไหน ในท้ายที่สุดเราจะเชื่อในความเป็นเรา

4.Empathy – การรับฟังบนพื้นฐานของความเข้าใจ เป็นช่วงที่ทำให้เราได้ “พูดให้น้อยลง ฟังเสียงหัวใจตัวเอง เปิดกว้างในการรับฟังเสียงความรู้สึกของผู้อื่น” หลายครั้งเลย การทำงานเป็นทีมไม่มีความสุข จากผลการวิจัยกล่าวว่า “ทีมที่ดีที่สุด คือ การมีพื้นที่ปลอดภัย (Safe space) ที่เราสามารถพูด หรือแสดงออกได้ด้วยความรู้สึกจริง ๆ” เปิดโอกาสให้เราได้เข้าใจธรรมชาติของเพื่อนมนุษย์ทั้งคนที่เราชอบ คนที่เราเกลียด ว่าเขาอาจจะพบเจอกับเหตุการณ์ในชีวิตบางอย่างที่ทำให้เขาเป็นเขาในแบบทุกวันนี้ “เมื่อเราเข้าใจเรื่องราวชีวิตหรือที่มาที่ไปของ Nature ของคนคนหนึ่งได้ เราจะไม่มีทางเกลียดเขาเลย“ เราจะมีความรู้สึกที่เป็นมิตรมาก ๆ เราเองพร้อมจะยิ้มให้กับทุกคน และให้กำลังใจต่อเส้นทางชีวิตของผู้อื่น

5.Motivation – แรงบันดาลใจในทุกวันที่เรามีชีวิต : “เราตื่นขึ้นทำไม” แรงผลักดันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะตอบอย่างไรก็ไม่มีผิด/ถูก เราสามารถใช้ชีวิตได้ในแบบที่เราต้องการ ภาพความคิดที่เราคิดได้ในวันนี้ ย่อมมาจากอดีตเสมอ ทำให้เราได้กลับไปเค้นสมองเราว่า “สิ่งที่หัวใจของเราตามหามาตลอดคืออะไร” หากเราได้เขียนสิ่งที่เรานึกได้ออกมา จริงๆแล้วมันได้กลายเป็นภาพในสมองไปแล้ว จะยิ่งไปเล่าให้เพื่อนฟังและทำให้เราได้ย้ำเตือนตัวเองไปในตัว ภาพในหัวเหล่านั้นจะเกิด Impact มากยิ่งขึ้น เหมือนบอกว่า เดือนหน้าจะลดน้ำหนัก 5 กิโลกรัม และทำให้เราเรียนรู้ว่า “หัวใจของเราไม่เคยหายไปไหน ไม่ได้อยู่กับคนอื่นคนใด แต่มันอยู่ในใจของเราเอง”

6.Leadership – ความเชื่อมั่นในตัวเราที่เป็นแรงผลักดันให้คนอื่นๆ : ตัวเราจะมีค่ามากที่สุด มากตามที่ใจเราต้องการ ทุกคนล้วนมีคุณค่าต่อตัวเอง และผู้อื่น ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งก็ตาม “ทุกการกระทำมีคุณค่า แม้ว่าผลลัพธ์ยังมีเพียงน้อยนิด หากเป็นความฝันที่เราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ อย่าทอดทิ้งความเชื่อนั้นไปกลางทาง” หากวันนี้เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ลองถามเพื่อนเราดูสิ แต่ก่อนหน้านี้ก็ให้เราลองเล่าวิถีชีวิต และลองมองตัวเองว่า เรามีค่าหรือประโยชน์ด้านใดบ้าง ภายหลังจากลองเราเล่าแล้ว เพื่อนเราจะเชื่อ! และสนับสนุนเราในความเป็นเรา เพื่อนจะไม่ตัดสินว่าเราทำถูก หรือผิด แต่จะช่วยเพิ่มความเชื่อใจ เพิ่มความเชื่อในตัวเอง ปรารถนาแรงกล้า แนวคิดที่ดีถูกต้อง ขอให้เป็นเราในแบบที่เป็นเรา ส่วนเรื่องในอนาคต ไม่มีใครให้คำตอบที่ดีกว่าตัวเอง

อย่าลืมนะ วันนี้คุณบอกรักตัวเองแล้วหรือยัง



รีวิวอื่นๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณปลื้ม : อีกหนึ่งความประทับใจจาก Workshop นี้ ไม่เพียงแค่เราได้เพิ่มพูนทักษะการรับฟังมากขึ้น ได้พบเจอและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่หลากหลายแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือ พอเราได้กลับมาตั้งคำถามกับใจตัวเองจริงๆ รู้สึกได้เลยว่าเหมือนได้มาย้ำเตือนเป้าหมายอีกครั้ง เหมือนได้เห็นเพื่อนร่วมทาง เราได้ยิน”เสียงภายในใจของตัวเราเองชัดเจนยิ่งขึ้น” และที่สำคัญคือเราได้ความเชื่อมั่นในเส้นทางชีวิตของเรากลับคืนมา เหมือนได้รู้จักเพื่อนคนเดิม (ตัวเราคนเดิม) ที่เรารู้สึกว่าเกือบจะเสียเขาไปแล้ว กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกครั้ง หลักสูตรนี้เปรียบเหมือนเป็นของขวัญที่ดีมากจาก Google ที่นอกจากเว็บไซต์ที่ทำให้เราค้นข้อมูลอะไรก็เจอแล้ว จนวันนี้ได้เห็นว่า Google ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปอีกขั้น คือ การค้นหาความเป็นตัวตนของเราเอง

คุณพา : สิ่งที่ประทับใจมากๆจากการเข้าร่วมหลักสูตรนี้ส่วนตัว ไม่เพียงแค่เราได้เพิ่มพูนทักษะการรับฟังมากขึ้น ได้พบเจอและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่หลากหลาย ต่างวัย ต่างเพศ ต่างภูมิลำเนา แต่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือ พอเราได้กลับมาตั้งคำถามกับใจตัวเองจริงๆ รู้สึกได้เลยว่าเหมือนได้มาย้ำเตือนเป้าหมายอีกครั้ง เหมือนได้เห็นเพื่อนร่วมทาง เราได้ยิน”เสียงภายในใจของตัวเราเองชัดเจนยิ่งขึ้น” และที่สำคัญคือเราได้ความเชื่อมั่นในเส้นทางชีวิตของเรากลับคืนมา อยากขอบคุณหลักสูตรนี้มากๆ และอยากให้มีจัดอีกในอนาคต

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SIY ในหนังสือ "ตื่นรู้กับ Google" 

Reference: https://sharingcitizen.co/2021/10/15/reviewe-search-inside-yourself/