An exclusive in-person event with leading experts in the field of neuroscience, emotional intelligence, organizational behavior, leadership, and mindfulness.

The original 2-day mindfulness-based emotional intelligence training program developed at Google. Improve focus and empathy to harness your team’s full potential.


Search Inside Yourself

“Search inside yourself” เป็นหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ​ (Leadership) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligent) และการฝึกสติ (Mindfulness) โดยรับรองด้วยงานวิจัยทางด้านประสาทวิทยา (Neuroscience) ที่เกิดจาก Google และถูกนำไปใช้พัฒนาบุคลากรของบริษัทชั้นนำมาแล้วทั่วโลก


โดย Search Inside Yourself ถือกำเนิดขึ้นที่บริษัท Google ในปี 2550 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก จึงได้แพร่หลายไปยังบริษัทอื่นๆในหลายภาคธุรกิจ จนปัจจุบันมีการสอนมาแล้วทั่วโลก ปัจจุบันคุณแกงส้ม ชนากานต์ ขจรเสรี เป็นวิทยากรไทยรุ่นแรกที่ได้รับรองการสอนในประเทศไทย

หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาการจดจ่อ, จัดการความเครียด, ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถในการฟื้นคืนจิตใจหลังภาวะวิกฤติ (Resilience)

การวัดผลหลังการเรียน
พนักงานลดภาวะอารมณ์ตึงเครียดจากการทำงานลง 12% จากก่อนเข้าเรียน อยู่กับปัจจุบันเพิ่มขึ้น 25% มีความเข้มแข็งทางใจล้มแล้วลุกได้ (Resilience) เร็วขึ้น 25% และสามารถควบคุมตัวเองก่อนที่จะตอบโต้ออกไปได้ดีขึ้น 23% ทั้งเสริมประสิทธิภาพด้านการเป็นผู้นำ เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เพิ่มความผูกพันกับองค์กร (Organizational engagement) ของพนักงาน ลดอัตราการเปลี่ยนงาน (Turnover rate) รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิผลให้แก่องค์กรอีกด้วย

PARTICIPANTS WILL EXPERIENCE LASTING IMPROVEMENTS

- Increased self-awareness and self-regulation, are the first two core emotional intelligence competencies.

- Practical take-away skills: a range of mindfulness practices, journaling, and techniques for self-awareness, empathetic listening, and preparing for difficult conversations.

- Tools to communicate with insight and awareness of others’ emotions and perspectives.

สิ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 - การเพิ่มความตระหนักในตนเองและการจัดการอารมณ์ตนเอง ซึ่งเป็นความสามารถหลักด้านความฉลาดทางอารมณ์

- ทักษะการปฏิบัติในชีวิต: การฝึกสติแบบต่างๆ การจดบันทึก และเทคนิคสำหรับการตระหนักรู้ในตนเอง การฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ และการเตรียมพร้อมสำหรับการสนทนาที่ยาก

- เครื่องมือในการสื่อสารด้วยความเข้าใจ และการรับรู้ถึงอารมณ์และมุมมองของผู้อื่น 

Interested in bringing SIY to your organizations or signing up for upcoming public classes

สนใจติดต่อไปสอนที่องค์กร หรือ เข้าร่วมอบรมกับหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปติดต่อที่นี่

Message Sent!

Your message has been sent successfully, I hope to respond within 24 hours. You can also contact us through social media, links can be found below!

Review จากผู้เข้าร่วม

เคยไหม ที่รู้สึกว่า “ตัวเราเองใจลอย สับสน ไม่มีสมาธิ กังวลใจ ตัดสินใจไม่ถูก” ความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดกับเพียงใครคนหนึ่งบนโลกที่เราอยู่ แต่คนทั่วโลกก็ประสบปัญหาแบบนี้เช่นกัน

แม้กระทั่ง Google เองก็พยายาม ที่จะทำความเข้าใจ หาหนทางแก้ไขและทดลองกับพนักงานของในบริษัทของตน ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า จนทำให้รู้ว่า “เราจะรู้ตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไร” จนเกิดมาเป็นคอร์ส Search Inside Yourself เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การมีความสุขที่แท้จริง

คอร์ส Search Inside Yourself หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 6 ด้าน ได้แก่
1. Mindfulness
2. Self-awareness
3. Self-compassion
4. Empathy
5. Motivation
6. Leadership

โดยเริ่มแรก Google มุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน สำหรับ Search Inside Yourself เป็นโปรแกรมที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง 3 ศาสตร์ คือ Mindfulness, Emotional Intelligence, Neuroscience

นับว่าโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมเพราะ Trainer คอร์สนี้ หรือ คุณชนากานต์ ขจรเสรี (แกงส้ม) เป็นคนไทยคนแรกๆที่ได้ Certificateนี้เลย

อยากบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Workshop ในแต่ละ Session มาแบ่งปัน 1.Mindfulness – การฝึกสติ บทเรียนที่ได้จาก Session นี้คือ “การรู้ตัวว่าเราคิดอะไรเป็นสิ่งที่ควรฝึกอยู่เสมอ” เป็นการฝึกเพื่อให้เรารู้ตัวก่อนที่เราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจเรา ช่วยได้มาก ๆ เลย เวลาเราเจอเหตุการณ์ใหม่ๆ หรือเรื่องราวชีวิตที่ไม่คาดคิดมาก่อน เราจะมีสติ มีภูมิคุ้มกัน ควบคุมอารมณ์ และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

2.Self Awareness – ความตระหนักรู้ในตนเอง การฝึกให้เรารับรู้ความเป็นตัวเอง สมองจะเรียนรู้ และเราจะค่อย ๆ สัมผัสได้ว่า เราคิดอะไร ทำอะไร แต่นั่นมันก็ช้าเกินไป สิ่งที่ดีกว่านี้ คือ การสังเกตจากภาษากาย หมั่นจับความคิดตัวเองให้ได้ “แม้การเดินทางไกลแค่ไหน เราก็ต้องแวะ Oasis ไว้เติมพลังใจให้ไปต่อ” อย่างเช่น ตอนนี้เราทำอะไรสักอย่าง แล้วรู้สึกว่า “เริ่มเบื่อแล้วนะ” เปลี่ยนเป็นรับรู้ว่า “เรารู้ว่านะ ว่าตอนนี้เราเบื่อ” เมื่อคิดได้อย่างนี้ พฤติกรรมเราจะเปลี่ยนไป อีกอย่างการฝึกการพูดคุยกับตัวเอง (Self Talk) นั้น คำตอบที่ออกมาก็ไม่มีใครรู้ดีกว่าตัวเราหรอก ฝึกถามคำถามง่าย ๆ ตอนนี้รู้สึกยังไง อะไรที่ทำให้ฉันมีความสุข ฝึกไปเรื่อย ๆ แล้วเราจะรับมือกับอารมณ์ได้ดีมาก มีความซื่อสัตย์กับตัวเอง เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้น

3.Self Management – การจัดการความคิดของตัวเราเอง : หลายครั้งเหมือนกันนะ ที่เราคิดว่าตัวเองไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ แล้วก็เกิดการตัดสิน สมองเราก็ไม่ชอบการตัดสินเหมือนกัน หากความรู้สึกนั่นมันเป็นลบ สมองเราก็จะรู้สึกแบบนั้นจริง ๆ นะ บอกเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบเป็นการรับรู้ตัวเองจากตัวเอง แล้วจินตนาการถึงอนาคต 5 ปีข้างหน้า เพราะ “ปัจจุบันคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการสะสมของการกระทำในอดีต ส่วนอนาคตเกิดจากการวางแผนและการลงมือทำในปัจจุบัน” เราอยากเป็นแบบไหน (ตัวเราเอง ครอบครัว การงาน การเงิน) พอเราได้เห็นสิ่งที่เราเขียนไว้บ่อยๆทำให้เราจดจ่อกับเป้าหมายได้ดีมาก ไม่ว่าจะเจอสิ่งรบกวนจากที่ไหน ในท้ายที่สุดเราจะเชื่อในความเป็นเรา

4.Empathy – การรับฟังบนพื้นฐานของความเข้าใจ เป็นช่วงที่ทำให้เราได้ “พูดให้น้อยลง ฟังเสียงหัวใจตัวเอง เปิดกว้างในการรับฟังเสียงความรู้สึกของผู้อื่น” หลายครั้งเลย การทำงานเป็นทีมไม่มีความสุข จากผลการวิจัยกล่าวว่า “ทีมที่ดีที่สุด คือ การมีพื้นที่ปลอดภัย (Safe space) ที่เราสามารถพูด หรือแสดงออกได้ด้วยความรู้สึกจริง ๆ” เปิดโอกาสให้เราได้เข้าใจธรรมชาติของเพื่อนมนุษย์ทั้งคนที่เราชอบ คนที่เราเกลียด ว่าเขาอาจจะพบเจอกับเหตุการณ์ในชีวิตบางอย่างที่ทำให้เขาเป็นเขาในแบบทุกวันนี้ “เมื่อเราเข้าใจเรื่องราวชีวิตหรือที่มาที่ไปของ Nature ของคนคนหนึ่งได้ เราจะไม่มีทางเกลียดเขาเลย“ เราจะมีความรู้สึกที่เป็นมิตรมาก ๆ เราเองพร้อมจะยิ้มให้กับทุกคน และให้กำลังใจต่อเส้นทางชีวิตของผู้อื่น

5.Motivation – แรงบันดาลใจในทุกวันที่เรามีชีวิต : “เราตื่นขึ้นทำไม” แรงผลักดันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะตอบอย่างไรก็ไม่มีผิด/ถูก เราสามารถใช้ชีวิตได้ในแบบที่เราต้องการ ภาพความคิดที่เราคิดได้ในวันนี้ ย่อมมาจากอดีตเสมอ ทำให้เราได้กลับไปเค้นสมองเราว่า “สิ่งที่หัวใจของเราตามหามาตลอดคืออะไร” หากเราได้เขียนสิ่งที่เรานึกได้ออกมา จริงๆแล้วมันได้กลายเป็นภาพในสมองไปแล้ว จะยิ่งไปเล่าให้เพื่อนฟังและทำให้เราได้ย้ำเตือนตัวเองไปในตัว ภาพในหัวเหล่านั้นจะเกิด Impact มากยิ่งขึ้น เหมือนบอกว่า เดือนหน้าจะลดน้ำหนัก 5 กิโลกรัม และทำให้เราเรียนรู้ว่า “หัวใจของเราไม่เคยหายไปไหน ไม่ได้อยู่กับคนอื่นคนใด แต่มันอยู่ในใจของเราเอง”

6.Leadership – ความเชื่อมั่นในตัวเราที่เป็นแรงผลักดันให้คนอื่นๆ : ตัวเราจะมีค่ามากที่สุด มากตามที่ใจเราต้องการ ทุกคนล้วนมีคุณค่าต่อตัวเอง และผู้อื่น ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งก็ตาม “ทุกการกระทำมีคุณค่า แม้ว่าผลลัพธ์ยังมีเพียงน้อยนิด หากเป็นความฝันที่เราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ อย่าทอดทิ้งความเชื่อนั้นไปกลางทาง” หากวันนี้เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ลองถามเพื่อนเราดูสิ แต่ก่อนหน้านี้ก็ให้เราลองเล่าวิถีชีวิต และลองมองตัวเองว่า เรามีค่าหรือประโยชน์ด้านใดบ้าง ภายหลังจากลองเราเล่าแล้ว เพื่อนเราจะเชื่อ! และสนับสนุนเราในความเป็นเรา เพื่อนจะไม่ตัดสินว่าเราทำถูก หรือผิด แต่จะช่วยเพิ่มความเชื่อใจ เพิ่มความเชื่อในตัวเอง ปรารถนาแรงกล้า แนวคิดที่ดีถูกต้อง ขอให้เป็นเราในแบบที่เป็นเรา ส่วนเรื่องในอนาคต ไม่มีใครให้คำตอบที่ดีกว่าตัวเอง

อย่าลืมนะ วันนี้คุณบอกรักตัวเองแล้วหรือยังรีวิวอื่นๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณปลื้ม : อีกหนึ่งความประทับใจจาก Workshop นี้ ไม่เพียงแค่เราได้เพิ่มพูนทักษะการรับฟังมากขึ้น ได้พบเจอและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่หลากหลายแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือ พอเราได้กลับมาตั้งคำถามกับใจตัวเองจริงๆ รู้สึกได้เลยว่าเหมือนได้มาย้ำเตือนเป้าหมายอีกครั้ง เหมือนได้เห็นเพื่อนร่วมทาง เราได้ยิน”เสียงภายในใจของตัวเราเองชัดเจนยิ่งขึ้น” และที่สำคัญคือเราได้ความเชื่อมั่นในเส้นทางชีวิตของเรากลับคืนมา เหมือนได้รู้จักเพื่อนคนเดิม (ตัวเราคนเดิม) ที่เรารู้สึกว่าเกือบจะเสียเขาไปแล้ว กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกครั้ง หลักสูตรนี้เปรียบเหมือนเป็นของขวัญที่ดีมากจาก Google ที่นอกจากเว็บไซต์ที่ทำให้เราค้นข้อมูลอะไรก็เจอแล้ว จนวันนี้ได้เห็นว่า Google ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปอีกขั้น คือ การค้นหาความเป็นตัวตนของเราเอง

คุณพา : สิ่งที่ประทับใจมากๆจากการเข้าร่วมหลักสูตรนี้ส่วนตัว ไม่เพียงแค่เราได้เพิ่มพูนทักษะการรับฟังมากขึ้น ได้พบเจอและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่หลากหลาย ต่างวัย ต่างเพศ ต่างภูมิลำเนา แต่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือ พอเราได้กลับมาตั้งคำถามกับใจตัวเองจริงๆ รู้สึกได้เลยว่าเหมือนได้มาย้ำเตือนเป้าหมายอีกครั้ง เหมือนได้เห็นเพื่อนร่วมทาง เราได้ยิน”เสียงภายในใจของตัวเราเองชัดเจนยิ่งขึ้น” และที่สำคัญคือเราได้ความเชื่อมั่นในเส้นทางชีวิตของเรากลับคืนมา อยากขอบคุณหลักสูตรนี้มากๆ และอยากให้มีจัดอีกในอนาคต

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SIY ในหนังสือ "ตื่นรู้กับ Google" 

Reference: https://sharingcitizen.co/2021/10/15/reviewe-search-inside-yourself/